Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.05.2024 08:26

Karta zákazky #SE-VO1-2023/003998-002
Balistické vesty

Informácie

ID zákazky
45342
Názov predmetu
Balistické vesty
Číslo spisu
SE-VO1-2023/003998-002
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
321 300,00 EUR
Hlavný CPV
35200000-6 - Policajný výstroj
Doplňujúci CPV
35815100-1 - Nepriestrelné vesty
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie balistických viest pre potreby Úradu ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií (ďalej ako „ÚOUČaDM“) a doplnenia skladových zásob výstrojného materiálu.

• Vesty balistické na skryté nosenie – v počte 300 setov
• Vložky prídavné k OBV na skryté nosenie – v počte 20 ks
• Vesty balistické modulárne na vonkajšie nosenie – v počte 40 ks

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.10.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Alexander Starčevič
alexander.starcevic@minv.sk
+421 250944574

Dokumenty