Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 13:27

Karta obstarávania #KR-VS-164-18
Technológie čerpacích staníc LNG

Detail správy #50242

Dátum a čas doručenia
08.11.2019 13:40:04
Od
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Vysvetlenie č. 4 súťažných podkladov a ostatných dokumentov potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť a ponuky

Vážený záujemca,

v prílohe tejto správy si Vám dovoľujeme zaslať Vysvetlenie č. 4 súťažných podkladov.

S pozdravom

JUDr. Tomáš Uríček.