Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.04.2021 14:25

Karta obstarávania #2019/292
Výmena PVC podlahových krytín

Informácie

ID zákazky
4578
Názov predmetu
Výmena PVC podlahových krytín
Číslo spisu VO
2019/292
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
44112200-0 - Podlahové krytiny
Doplňujúci CPV
45432110-8 - Kladenie podláh
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

A) Predmetom zákazky je dodanie a výmena PVC podlahových krytín s vyťahovanými soklíkmi v administratívnych priestoroch Zariadenia núdzového bývania a Komunitného centra , Adlerova 4, 040 22 Košice na prízemí a II. poschodí panelového domu s výťahom.
Rozsah predmetu zákazky zahŕňa najmä:
- Strhnutie a likvidácia pôvodnej podlahovej krytiny, prebrúsenie a vyčistenie podkladu, nivelizácia podkladu
- Pokládka a lepenie PVC podlahovej krytiny, prechodový profil hliník, farba strieborná
- Zhotovenie vyťahovaného sokla z PVC podlahy, výška 10 cm
- Dokončovacie práce – frézovanie, zváranie, silikónovanie, montáž prechodového profilu
- Doprava materiálu a presun hmôt
- Náklady na odvoz a likvidáciu odpadu a poplatok za uloženie odpadu

B) Objednávateľ si vyhradzuje právo výberu farby a druhu použitej krytiny zo vzorkovníka, ktorý mu predloží vybraný uchádzač pred vyhotovením objednávky s úspešným uchádzačom

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.08.2019 09:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychosociálne centrum
Adresa
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Madárová
zuzana.madarova@pscentrum.sk
+421 948352439

Dokumenty