Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2023 17:49

Karta obstarávania #6/2023
Ochranné pokrytie tenisových povrchov v centrálnej hale Národného tenisového centra

Informácie

ID zákazky
45966
Názov predmetu
Ochranné pokrytie tenisových povrchov v centrálnej hale Národného tenisového centra
Číslo spisu
6/2023
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45236112-8 - Stavebné práce na stavbe plôch pre tenisové kurty
Doplňujúci CPV
30194900-4 - Ochranné kryty pracovnej plochy
45432110-8 - Kladenie podláh
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie nového ochranného pokrytia tenisových povrchov v centrálnej hale Národného tenisového centra (ďalej len „Predmet zákazky“).
Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu plnenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.09.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.09.2023 10:01:00

Vyhlasovateľ

Názov organizácie
Národné tenisové centrum, a.s.
Adresa
Príkopová 6
Bratislava
831 03, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Jakub Hošo
jakub.hoso@tatratender.sk
+421 911774813

Dokumenty