Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.12.2019 17:33

Karta obstarávania #ID 595/2019
Rekonštrukcia plynovej kotolne v budove Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium

Informácie

ID zákazky
4603
Názov predmetu
Rekonštrukcia plynovej kotolne v budove Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium
Číslo spisu VO
ID 595/2019
Číslo z vestníka VO
22724 - WNP z dňa 12.08.2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
81 724,56 EUR
Hlavný CPV
45214220-8 - Stavebné práce na objektoch stredných škôl
Doplňujúci CPV
45331110-0 - Inštalovanie kotlov
45333100-1 - Inštalovanie plynových regulačných zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania bude výmena plynových kondenzačných kotlov za PKK - dodávka a montáž dvoch plynových kondenzačných kotlov s minimálnym výkonom 186 kW, výmena komína, vrátane úradnej skúšky tlakových nádob a dokladovej časti kotolne. V rámci rekonštrukcie strojovne kotolne budú vymenené elektronické čerpadlá, uzatváracie armatúry, zmiešavacie armatúry, zrealizuje sa úprava potrubí v kotolni a strojovni, doplnenie chemickej úpravovne vody, termostatické vyregulovanie celého objektu (výmena termostatických ventilov, hlavíc, regulačných šróbení na všetkých radiátoroch), vymení sa riadiaci systém ku kotlovým jednotkám s úpravou elektroinštalácie, doplnia sa tepelné izolácie na upravenom potrubí, upraví sa plynové potrubie pre výmenu kotlov v kotolni.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.08.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krsko Gimnázium
Adresa
P. Hostinského 3
Rimavská Sobota
979 01, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Dokumenty