Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.10.2023 12:29

Karta zákazky #SPU-NAB-4-001
Nábytok pre FAPZ-Z2

Táto zákazka je súčasťou DNS #SPU-NAB-4 Nábytok pre potreby SPU v Nitre

Informácie

ID zákazky
46435
Názov predmetu
Nábytok pre FAPZ-Z2
Číslo spisu
SPU-NAB-4-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 920,00 EUR
Hlavný CPV
39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
19.09.2023 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Daniel Pindeš
daniel.pindes@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty