Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2023 09:19

Karta DNS #45/2023
Nákup počítačových zariadení, tlačiarní a príslušenstva 2023 – 2026

Informácie

ID zákazky
46545
Názov predmetu
Nákup počítačových zariadení, tlačiarní a príslušenstva 2023 – 2026
Číslo spisu
45/2023
Číslo z vestníka VO
31042-MUT, Vestník č. 179/2023 zo dňa 13. 9. 2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 175-549456
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
1 748 169,22 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávanie počítačových zariadení, tlačiarní a príslušenstva bežne dostupných na trhu pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Ide najmä o dodávanie:
-výpočtovej techniky a príslušenstva
-tlačiarní, skenovacích zariadení a príslušenstva
-doplnkové príslušenstvo k výpočtovej technike

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
12.10.2023 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
12.10.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adresa
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovenská republika
Procesný garant
Marián Fačkovec
marian.fackovec@mfsr.sk
+421 259584014
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Dokumenty