Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.02.2024 10:19

Karta obstarávania #CPTT-MP-2023/003295
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov pre potreby Krajského riaditeľstva PZ v Trnave a Okresného riaditeľstva PZ v Trnave

Informácie

ID zákazky
46565
Názov predmetu
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov pre potreby Krajského riaditeľstva PZ v Trnave a Okresného riaditeľstva PZ v Trnave
Číslo spisu
CPTT-MP-2023/003295
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
98370000-7 - Pohrebné a súvisiace služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov podľa potrieb KR PZ v Trnave a OR PZ v Trnave na súdnu pitvu v rámci celého okresu Trnava.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
27.11.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Danica Podhradská
danica.podhradska@minv.sk
+421 961105358

Dokumenty