Stav: Zrušená

Serverový čas: 15.12.2019 05:34

Karta obstarávania #UtVO/36650
Rekonštrukcia meštiackeho domu Trojičné námestie 11 – 1. NP,2.NP

Informácie

ID zákazky
4658
Názov predmetu
Rekonštrukcia meštiackeho domu Trojičné námestie 11 – 1. NP,2.NP
Číslo spisu VO
UtVO/36650
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
117 936,53 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45330000-9 - Kanalizačné a sanitárne práce
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
39715210-2 - Ústredné kúrenie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia meštianskeho domu” – Trojičné námestie 11. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu interiérov vstupných priestorov 1.NP a celého 2.NP a 3.NP. Predmetom zákazky je však len rekonštrukcia interiérov vstupných priestorov 1.NP a celého 2.NP
Cieľom je rekonštrukcia – modernizácia interiéru vstupných priestorov 1. NP a celého 2. NP.
Rozsah prác:
▪ Stavebná časť – búracie práce a architektúra
▪ Vzduchotechnika
▪ Elektroinštalácie
▪ Zdravotechnika
▪ Ústredné vykurovanie
Súčasťou zákazky je/sú:
- vypracovanie plánu organizácie výstavby
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce
- projekt skutočného vyhotovenia stavby v 3 vyhotoveniach
- odvoz stavebnej sute na certifikovanú skládku vrátane poplatkov
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.08.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.08.2019 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty