Stav: Zrušená

Serverový čas: 15.12.2019 07:15

Karta obstarávania #MK/A/2019/18527
Hygienické potreby do materských škôl

Informácie

ID zákazky
4659
Názov predmetu
Hygienické potreby do materských škôl
Číslo spisu VO
MK/A/2019/18527
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
13 000,00 EUR
Hlavný CPV
33761000-2 - Toaletný papier
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
33771000-5 - Hygienické výrobky z papiera
33772000-2 - Jednorazové papierové výrobky
33711900-6 - Mydlo
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Zabezpečenie hygienických potrieb pre deti materských škôl, vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.08.2019 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Róbert Grega
robert.grega@kosice.sk
+421 556419902

Dokumenty