Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.08.2021 20:34

Karta obstarávania #NR-74-19-OŘ-Ja
Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.

Informácie

ID zákazky
4678
Názov predmetu
Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.
Číslo spisu
NR-74-19-OŘ-Ja
Číslo z vestníka VO
Z2019-028259
Číslo z vestníka EU
2019/S 157-388222
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
79400000-8 - Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)
Doplňujúci CPV
79410000-1 - Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
79140000-7 - Právne poradenstvo a informačné služby
66171000-9 - Finančné poradenstvo
79311400-1 - Ekonomický prieskum
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.

Stručný opis

Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
18.09.2019 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
17.03.2020

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.