Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.02.2020 11:01

Karta obstarávania #19/4/3/19
Nákup 1 ks nákladného motorového vozidla - č. 19/4/3/19 - opakované oslovenie

Informácie

ID zákazky
4679
Názov predmetu
Nákup 1 ks nákladného motorového vozidla - č. 19/4/3/19 - opakované oslovenie
Číslo spisu VO
19/4/3/19
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34114000-9 - Špeciálne vozidlá
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je nákup 1 ks nákladného motorového vozidla kategórie N3G vo vyhotovení saco-kanalizačnom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2019 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Adresa
Komenského 7
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Dokumenty