Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.12.2023 13:18

Karta obstarávania #46804
Cisterna s aplikátorom

Informácie

ID zákazky
46804
Názov predmetu
Cisterna s aplikátorom
Číslo spisu
46804
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na dodanie 1 ks cisterny s aplikátorom v súlade s požiadavkami uvedenými v Špecifikácii, ktorú uchádzač vyplní a priloží k ponuke. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Poznámka

Cenu je potrebné uvádzať v eur bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
Adresa
Veľké Uherce 3
Veľké Uherce
958 41, Slovenská republika
Procesný garant
Jaroslav Javůrek
pdpvu@pdpvu.sk
+421 903217547

Dokumenty