Stav: Zrušená

Serverový čas: 11.12.2023 14:39

Karta zákazky #SPU-NAB-4-002
Nábytok pre EC KKI SPU v Nitre

Táto zákazka je súčasťou DNS #SPU-NAB-4 Nábytok pre potreby SPU v Nitre

Informácie

ID zákazky
46845
Názov predmetu
Nábytok pre EC KKI SPU v Nitre
Číslo spisu
SPU-NAB-4-002
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 946,34 EUR
Hlavný CPV
39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
25.09.2023 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Daniel Pindeš
daniel.pindes@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty