Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.02.2020 10:59

Karta obstarávania #NsPCL390/19-právní
Klinik boxy – Nádoby na nebezpečný odpad

Informácie

ID zákazky
4694
Názov predmetu
Klinik boxy – Nádoby na nebezpečný odpad
Číslo spisu VO
NsPCL390/19-právní
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 500 000,00 Kč
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Doplňujúci CPV
44613700-7 - Skipy na odpad/odval
44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Dodávka nádob na nebezpečný odpad – klinik boxů

Stručný opis obstarávania

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou průběžné dodávky nádob na nebezpečný odpad – klinik boxů (dále také „zboží“) pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. určených pro zdravotnický nebezpečný odpad s rizikem infekce nebo zranění.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
05.09.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 77, Česká republika
Procesný garant
Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa-a-s

Dokumenty