Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.02.2020 10:34

Karta obstarávania #MK/A/2019/16570
Zabezpečenie zastrešenia pódia, ozvučenia a osvetlenia

Informácie

ID zákazky
4709
Názov predmetu
Zabezpečenie zastrešenia pódia, ozvučenia a osvetlenia
Číslo spisu VO
MK/A/2019/16570
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 000,00 EUR
Hlavný CPV
79952100-3 - Služby na organizovanie kultúrnych podujatí
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Zabezpečenie zastrešenia pódia, ozvučenia a osvetlenia, počas podujatia „Košické slávnosti vína 2019“.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.08.2019 12:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Vysopal
peter.vysopal@kosice.sk
+421 556419326

Dokumenty