Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 09:22

Karta obstarávania #47106
Rozmetadlá priemyselných hnojív 2 ks

Informácie

ID zákazky
47106
Názov predmetu
Rozmetadlá priemyselných hnojív 2 ks
Číslo spisu
47106
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na:
- Rozmetadlo priemyselných hnojív (2 kusy)
podľa požiadaviek uvedených v prílohe - Špecifikácia a technické požiadavky, ktorú uchádzač vyplní a priloží k ponuke. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Cenu je potrebné uvádzať v EUR bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo Senica
Adresa
Čáčovská cesta 5234/198
Senica
90501, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Španka
peter.spanka@pdsenica.eu
+421 911921511

Dokumenty