Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2023 09:53

Karta obstarávania #47108
Ťahaný zberač

Informácie

ID zákazky
47108
Názov predmetu
Ťahaný zberač
Číslo spisu
47108
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na dodanie 1 ks ťahaného zberača v súlade s požiadavkami uvedenými v Špecifikácii, ktorú uchádzač vyplní a priloží k ponuke. Uchádzač predložením cenovej ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Poznámka

Cenu je potrebné uvádzať v eur bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.09.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo Svodín
Adresa
Malá škovránková 1171/4
Svodín
94354, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Volter
predseda@pdsvodin.sk
+421 905487667

Dokumenty