Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.02.2020 10:08

Karta obstarávania #ZG.270.7.2019
Obsługa weterynaryjna stada żubrów w rezerwacie Żubrowisko oraz ich kolczykowanie na potrzeby elektronicznego systemu identyfikacji żubrów w Nadleśnictwie Kobiór w latach 2019-2023

Informácie

ID zákazky
4711
Názov predmetu
Obsługa weterynaryjna stada żubrów w rezerwacie Żubrowisko oraz ich kolczykowanie na potrzeby elektronicznego systemu identyfikacji żubrów w Nadleśnictwie Kobiór w latach 2019-2023
Číslo spisu VO
ZG.270.7.2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 156-385462
Druh postupu
Próg unijny zamówień
Typ obstarávania
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
85200000-1 - Veterinárne služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis obstarávania

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji zadania pod nazwą "Obsługa weterynaryjna - zadanie nr 22. Działania związane z ochroną żubra w Nadleśnictwie Kobiór" obejmująca lecznictwo i zabiegi specjalistyczne, w tym:
a - diagnostyka (rtg, badania laboratoryjne i inne)
b- zabiegi chirurgiczne, w tym zabiegi wymagające transportu zwierząt do przychodni weterynaryjnej
c- immobilizacja na potrzeby leczenia, w razie konieczności eutanazja
d- inne niezbędne czynności nieprzewidziane w pkt a-c
Przedmiotem zamówienia jest również usługa realizacji zadania pod nazwą Elektroniczny system identyfikacji: kolczykowanie - Zadanie nr 22. Działania związane z ochroną żubra w Nadleśnictwie Kobiór" obejmujące usypianie z wybudzeniem żubrow na potrzeby identyfikacji elektronicznej - kolczykowania wraz z założeniem kolczyka u maksymalnie 36 żubrów.
Uwaga - koszty środków farmakologicznych i innych niezbędnych materiałów do wykonania immobilizacji ponosi Wykonawca
pozostałe szczegóły zawiera SIWZ dostępny: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_kobior/zamowienia_publiczne

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

SIWZ z załacznikami dostępny na stronie zamawiajacego : https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_kobior/zamowienia_publiczne

Termíny

Termin składania ofert
24.09.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.09.2019 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Kobiór
Adresa
Katowicka 141
Piasek
43-211, Poľská republika
Procesný garant
Jadwiga Długajczyk
jadwiga.dlugajczyk@katowice.lasy.gov.pl
+48 606431275
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_kobior

Dokumenty