Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.08.2022 05:06

Karta obstarávania #TSK15
"Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica“: - „Rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky

Detail správy #42668

Dátum a čas doručenia
05.09.2019 11:23:17
Od
Trenčiansky samosprávny kraj
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk. Podrobnosti sú uvedené v prílohe.