Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.11.2021 23:56

Karta obstarávania #TSK15
"Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica“: - „Rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky

Komunikácia