Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.08.2022 04:48

Karta obstarávania #TSK15
"Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica“: - „Rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky

Detail správy #43157

Dátum a čas doručenia
09.09.2019 16:13:32
Od
Trenčiansky samosprávny kraj
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Vysvetlenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nemá podstatný vplyv na prípravu ponuky. Podrobnosti sú uvedené v prílohe.