Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.02.2024 08:24

Karta obstarávania #47237
Vybavenie plničky pre mliekareň

Informácie

ID zákazky
47237
Názov predmetu
Vybavenie plničky pre mliekareň
Číslo spisu
47237
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na Vybavenie plničky pre mliekareň, v rozsahu:
- Uzatvárací automat (1 kus)
- Etiketovací automat (1 kus)
- Akumulačný zásobník na výstupe linky (1 kus)
- Kartónovací stroj (1 kus)
v požiadavkách uvedených v Prílohe č. 1 Špecifikácia. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Cenu je potrebné uvádzať v EUR bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.10.2023 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
Adresa
Mestečko 1
Mestečko
02052, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Ježo
peter.jezo@pdmestecko.sk
+421 908680886

Dokumenty