Stav: Zrušená

Serverový čas: 20.04.2021 12:56

Karta obstarávania #2019/300
Čistiace a hygienické prostriedky

Informácie

ID zákazky
4727
Názov predmetu
Čistiace a hygienické prostriedky
Číslo spisu VO
2019/300
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky
Doplňujúci CPV
33770000-8 - Papierové hygienické výrobky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zadávanej zákazky je zabezpečenie dodávky čistiacich a hygienických prostriedkov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1. Dodanie tovaru požadujeme dodať naraz nie jednotlivo, max. do 14 dní od objednávky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.09.2019 13:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychosociálne centrum
Adresa
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Madárová
zuzana.madarova@pscentrum.sk
+421 948352439
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://web.pscentrum.sk/informacie/dokumenty/verejne-obstaravania/

Dokumenty