Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2020 05:07

Karta obstarávania #2936/2019
Nákup elektromobilu

Informácie

ID zákazky
4766
Názov predmetu
Nákup elektromobilu
Číslo spisu VO
2936/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34144900-7 - Vozidlá na elektrický pohon
Doplňujúci CPV
34115000-6 - Iné osobné automobily
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie elektromobilu podľa priloženého opisu predmetu zákazky. Uvedený elektromobil bude slúžiť ako referenčné vozidlo v súvislosti s výkonom činností zabezpečovaných samosprávou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.09.2019 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.09.2019 14:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty