Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.07.2024 04:42

Karta zákazky #Tatry 16/2023
Nákup kameniva pre OZ Tatry, LS Malužiná, LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička, časť B (s dopravou) – výzva č. 16/2023

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
47683
Názov predmetu
Nákup kameniva pre OZ Tatry, LS Malužiná, LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička, časť B (s dopravou) – výzva č. 16/2023
Číslo spisu
Tatry 16/2023
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
36 000,00 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Tatry, s dopravou na miesto dodania, podľa súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.10.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tatry
Adresa
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
03311, Slovenská republika
Procesný garant
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty