Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.06.2024 18:50

Karta zákazky #S25338-2023-OZZ
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 1/2024

Informácie

ID zákazky
47728
Názov predmetu
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 1/2024
Kategória DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR
Číslo spisu
S25338-2023-OZZ
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Doplňujúci CPV
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu pre potreby rezortu MZ SR

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Vzhľadom na súčasnú situáciu s cenami na trhu s energiami, verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazku, keďže ju nie je možné jednoznačne a úplne určiť. Predpokladaný rozsah zákazky v kWh:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.10.2023 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.10.2023 12:10:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Kristína Jamborová
kristina.jamborova@health.gov.sk
+421 259373189

Dokumenty

Časť 1: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2: Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3: Fakultná nemocnica Trenčín

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 4: Národné centrum zdravotníckych informácií

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 5: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 6: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 7: Záchranná zdravotná služba Bratislava

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 8: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 9: Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 10: Psychiatrická nemocnica Hronovce

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 11: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 12: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 13: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 14: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 15: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 16: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 17: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 18: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 19: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 20: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 21: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 22: Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p., Kúpele Kováčová

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 23: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 24: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 25: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy