Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 31.05.2020 15:14

Karta obstarávania #01/08/2019
Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Informácie

ID zákazky
4781
Názov predmetu
Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo
Číslo spisu VO
01/08/2019
Číslo z vestníka VO
23685-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
551 668,11 EUR
Hlavný CPV
45213250-0 - Stavebné práce na stavbe priemyselných budov
Doplňujúci CPV
45262420-1 - Montáž oceľových konštrukcií objektov
45330000-9 - Kanalizačné a sanitárne práce
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo. Stavebno-technické riešenie stavby je rozdelené na administratívnu a výrobnú časť objektu. Administratívna časť prevádzky sa bude nachádzať v prvom trakte výrobnej haly orientovanej v smere na juh. Sociálne zabezpečenie pracovníkov navrhovanej prevádzky, bude rozdelené pre mužov, ženy a osoby so zníženou schopnosťou pohybu spoločne s administratívnymi pracovníkmi. Dispozičné rozmiestnenie 1.NP pozostáva zo šatne, sprchy a toalety pre mužov, šatne, sprchy a toalety pre ženy, toalety pre administratívu a osoby so zníženou schopnosťou pohybu, ekonomát, dve kancelárie a vstupný vestibul so schodiskom. Zvyšná, výrobná časť navrhovanej prevádzky bude sústredená v druhom až desiatom trakte navrhovanej oceľovej haly orientovanej smerom na sever. Navrhovaná hala bude mať v priečnom smere osovo 18,00 m a v pozdĺžnom smere 11 * 6,00 m čiže 66,00 m. Vonkajšie rozmery s obvodovým plášťom oceľovej haly budú 18,54 m * 66,54 m. Svetlá výška od upravenej spevnenej plochy po spodnú pásnicu väzníka bude 7,00 m. Maximálna výška stavby od upravenej spevnenej plochy neprevýši 9,320 m. Prestrešenie oceľovej haly bude sedlovou strechou so zastrešením samonosnými strešnými panelmi. Steny budú opláštené stenovými panelmi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.09.2019 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Vranov nad Topľou
Adresa
Dr. C. Daxnera 87/1
Vranov nad Topľou
09316, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ján Halgaš
mvnt.halgas@proebiz.com
+421 905127229
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6463

Dokumenty