Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.06.2024 06:35

Karta obstarávania #7-3/2019/C
Úradná skúška zdvíhacieho zariadenia

Informácie

ID zákazky
4795
Názov predmetu
Úradná skúška zdvíhacieho zariadenia
Číslo spisu
7-3/2019/C
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 082,00 EUR
Hlavný CPV
50750000-7 - Opravy a údržba výťahov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Ponuka na prevedenie opakovanej úradnej skúšky zdvíhacích zariadení s inšpektorom TŰV podľa STN 27 4002 a EN 81-1

Ponuka na prevedenie odbornej skúšky zdvíhacíeho zariadenia podľa STN 27 4002 a EN 81-1

Podľa výzvy na predloženie cenovej ponuky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

V tomto prípade ide o objednávku.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.09.2019 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Diana Barnová
diana.barnova@k13.sk
+421 907952955
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty