Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.04.2020 03:03

Karta obstarávania #EPÚ/A/2019/750
Konvektomat elektrický s príslušenstvom

Informácie

ID zákazky
4821
Názov predmetu
Konvektomat elektrický s príslušenstvom
Číslo spisu VO
EPÚ/A/2019/750
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania
Doplňujúci CPV
39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál
51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zadávanej zákazky je dodanie nového elektrického konvektomatu s príslušenstvom podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.09.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty