Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 18:27

Karta obstarávania #EPÚ/A/2019/750
Konvektomat elektrický s príslušenstvom

Informácie

ID zákazky
4821
Názov predmetu
Konvektomat elektrický s príslušenstvom
Číslo spisu
EPÚ/A/2019/750
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania
Doplňujúci CPV
39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál
51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je dodanie nového elektrického konvektomatu s príslušenstvom podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.09.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty