Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.01.2020 19:38

Karta obstarávania #VZ-2019-044-DRZ-ITS
Basketbalové hřiště na ul. Pražská, Znojmo

Informácie

ID zákazky
4841
Názov predmetu
Basketbalové hřiště na ul. Pražská, Znojmo
Číslo spisu VO
VZ-2019-044-DRZ-ITS
Číslo z vestníka VO
VZ-2019-044-DRZ-ITS
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
535 205,49 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Basketbalové hřiště na ul. Pražská, Znojmo

Stručný opis obstarávania

Předmětem soutěže je úprava stávající plochy a vybudování nového basketbalového hřiště z asfaltobetonu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
16.09.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.09.2019 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
16.11.2019

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Procesný garant
Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.