Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 11:32

Karta obstarávania #S/19424/OVO/2022
Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie

Informácie

ID zákazky
48626
Názov predmetu
Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie
Číslo spisu
S/19424/OVO/2022
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 210/2023 zo dňa 26.10.2023 pod ozn. 34801 - MST
Číslo z vestníka EU
206/2023 - 650106-2023 zo dňa 25.10.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
307 256,76 EUR
Hlavný CPV
33196000-0 - Zdravotné pomôcky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.11.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.11.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Magdaléna Suchá
msucha@vusch.sk
+421 557891626

Dokumenty

Časť 1 - Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie skupiny 1

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
147 761,16 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33196000-0 - Zdravotné pomôcky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 2 - Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie skupiny 2

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
159 495,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33196000-0 - Zdravotné pomôcky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody