Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.07.2020 17:57

Karta obstarávania #19/1/2/18
Pripojenie meračov do siete TEHO - č. 19/1/2/18

Informácie

ID zákazky
4868
Názov predmetu
Pripojenie meračov do siete TEHO - č. 19/1/2/18
Číslo spisu VO
19/1/2/18
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
38550000-5 - Merače
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarania je pripojenie meračov do siete TEHO na miestach bez možnosti pevného pripojenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2019 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Adresa
Komenského 7
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Dokumenty