Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.07.2020 18:37

Karta obstarávania #174/19
Dodávky uhlíkových kartáčů

Informácie

ID zákazky
4872
Názov predmetu
Dodávky uhlíkových kartáčů
Číslo spisu VO
174/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem zakázky jsou dodávky uhlíkových kartáčů dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Stručný opis obstarávania

Předmětem zakázky jsou dodávky uhlíkových kartáčů dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
19.09.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty