Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 11:17

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-057
Nákup výpočtovej techniky

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
48778
Názov predmetu
Nákup výpočtovej techniky
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019-057
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
140 488,64 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom výzvy je obstaranie 100 ks notebookov,100 ks monitorov, 14 ks stolových počítačov, tabletov v počte spolu 3 ks a dvoch typov mobilných telefónov v počte spolu 53 ks.

Detailné opisy zariadení a technické požiadavky tvoria prílohy súťažných podkladov (príloha č. 1a, príloha č. 1b a príloha č. 1c)

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.11.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.11.2023 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Simona Bazyľáková
simona.bazylakova@bratislava.sk

Dokumenty

Notebooky a monitory

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
110 991,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
30213100-6 - Prenosné počítače
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Stolové počítače

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
16 769,08 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213300-8 - Stolový počítač
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Mobilné telefóny a tablety

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 727,89 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
32250000-0 - Mobilné telefóny
30213200-7 - Tabletový počítač
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy