Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.07.2024 04:42

Karta zákazky #2022-197-011
Výzva č. 10 Serverové NAS

Táto zákazka je súčasťou DNS #2022-197 Nákup IKT (DNS)

Informácie

ID zákazky
48828
Názov predmetu
Výzva č. 10 Serverové NAS
Číslo spisu
2022-197-011
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
16 617,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
48823000-3 - Súborové servery
30234100-9 - Magnetický disk
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie zariadenia na celofiremné ukladanie dátových záloh v rackovom variante.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.11.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty