Stav: Zrušená

Serverový čas: 22.02.2024 12:35

Karta obstarávania #48931
Stavebné úpravy OMD

Informácie

ID zákazky
48931
Názov predmetu
Stavebné úpravy OMD
Číslo spisu
48931
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
50 074,25 EUR
Hlavný CPV
45213240-7 - Stavebné práce na poľnohospodárskych budovách
Doplňujúci CPV
45213242-1 - Stavebné práce na kravínoch
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

V rámci stavebných prác je potrebné vymeniť kŕmne žľaby, pričom realizáciou nedôjde k navýšeniu pôvodnej kapacity DJ. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 a v prílohe č. 5.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.12.2023 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice
Adresa
Belá - Dulice 1
Belá - Dulice
038 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Bohumír Sumka
pdbela@pdbela.sk
+421 902927802

Dokumenty