Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 09:05

Karta obstarávania #49241
Izotermický dodávkový automobil

Informácie

ID zákazky
49241
Názov predmetu
Izotermický dodávkový automobil
Číslo spisu
49241
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
34136200-1 - Dodávkové automobily skriňové
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie izotermického dodávkového automobilu, v rámci projektu: Inovácia technologického a prístrojového vybavenia na výrobu a distribúciu pekárenských výrobkov. Podrobný opis, technická špecifikácia a rozsah zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy – Cenová ponuka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2023 20:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.11.2023 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
AGRAX spol. s r.o.
Adresa
Košútska 1364
Sládkovičovo
92521, Slovenská republika
Procesný garant
Zoltán Klaszta
agrax@agrax.sk
+421 903664566

Dokumenty