Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 13:45

Karta obstarávania #NR-04-23-VOS-Ku
Prodej použitého Cu trolejového drátu II.

Informácie

ID zákazky
49276
Názov predmetu
Prodej použitého Cu trolejového drátu II.
Číslo spisu
NR-04-23-VOS-Ku
Druh postupu
Veřejná obchodní soutěž
Typ šablóny
Veřejná obchodní soutěž
Druh obstarávania
-
Výsledok obstarávania
Kupná zmluva
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

Prodej použitého Cu trolejového drátu

Stručný opis

Předmětem veřejné obchodní soutěže je záměr Dopravního podniku Ostrava a.s. odprodat cca 1 000 kg použitého Cu trolejového drátu znečištěného uhlíkem smýkadel pantografů, nastříhaného na délku cca 3 m.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
27.11.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.