Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 14:35

Karta obstarávania #LO/OVS/226/23
Služby technickej podpory Oracle 2024

Informácie

ID zákazky
49287
Názov predmetu
Služby technickej podpory Oracle 2024
Číslo spisu
LO/OVS/226/23
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom súťaže je predĺženie služieb technickej podpory Oracle v rozsahu štandardného balíčka výrobcu „Software Update License & Support“ pre 14 CPU Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual. Bližšia špecifikácia obchodnej verejnej súťaže je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2023 12:00:00

Vyhlasovateľ

Názov organizácie
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adresa
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Lomnická
zuzana.lomnicka@spp.sk
+421 915913198

Dokumenty