Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.03.2023 11:16

Karta obstarávania #212/19
Dodávka lana pramence

Informácie

ID zákazky
4931
Názov predmetu
Dodávka lana pramence
Číslo spisu
212/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Předmětem zakázky je dodávka lana pramence 35x7x2,5 ČSN 02 4305.21 ZN dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodávka lana pramence 35x7x2,5 ČSN 02 4305.21 ZN dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty