Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.02.2024 10:16

Karta obstarávania #49347
Obstaranie baliacich strojov a bezkontaktných tlačiarní

Informácie

ID zákazky
49347
Názov predmetu
Obstaranie baliacich strojov a bezkontaktných tlačiarní
Číslo spisu
49347
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
530 136,66 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Obstaranie baliacich strojov a bezkontaktných tlačia - Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. Uchádzač môže podľa vlastného uváženia predložiť ponuku na jednu alebo všetky časti predmetu zákazky vypracovanú v súlade s výzvou na predkladanie ponúk. Každá časť ponuky bude vyhodnocovaná samostatne a nezávisle od ostatných častí predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2023 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.11.2023 08:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Natur Products - Németh, s.r.o.
Adresa
Ipeľský Sokolec 424
Ipeľský Sokolec
935 75, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Arpád Németh
npnem@mailium.sk
+421 905327415

Dokumenty