Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2021 19:42

Karta obstarávania #176/19
Dodávka topnic pro tramvajová vozidla typu T6A5, KT8N, KT8SU, K2, Vario

Informácie

ID zákazky
4970
Názov predmetu
Dodávka topnic pro tramvajová vozidla typu T6A5, KT8N, KT8SU, K2, Vario
Číslo spisu
176/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky topnic pro tramvajová vozidla typu T6A5, KT8N, KT8SU, K2, Vario.

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky topnic pro tramvajová vozidla typu T6A5, KT8N, KT8SU, K2, Vario dle přílohy č. 1 - Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
27.09.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty