Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.03.2024 04:06

Karta obstarávania #LO/OVS/166/23
SW riešenie pre riadenie kybernetickej bezpečnosti – dodávka, implementácia a následné služby

Informácie

ID zákazky
49874
Názov predmetu
SW riešenie pre riadenie kybernetickej bezpečnosti – dodávka, implementácia a následné služby
Číslo spisu
LO/OVS/166/23
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom súťaže je dodávka a implementácia SW riešenia pre riadenie kybernetickej bezpečnosti a služieb technickej podpory (starostlivosť – update/upgrade, údržba a ostatné služby). Hlavné funkcionality SW riešenia: podpora agendy manažéra kybernetickej bezpečnosti, hodnotenie súladu kybernetickej bezpečnosti voči legislatíve, organizácia bezpečnosti v spoločnosti, identifikácia a evidencia aktív základnej služby, mapa súvislostí aktív základnej služby, identifikácia hrozieb a zraniteľností, analýza rizík, hodnotenie rizík, plán zvládania rizík.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.12.2023 14:00:00

Vyhlasovateľ

Názov organizácie
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adresa
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Lomnická
zuzana.lomnicka@spp.sk
+421 915913198

Dokumenty