Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2021 18:45

Karta obstarávania #186/19
Dodávky vysoušeče vzduchu a patrony vysoušeče

Informácie

ID zákazky
5002
Názov predmetu
Dodávky vysoušeče vzduchu a patrony vysoušeče
Číslo spisu
186/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky vysoušeče vzduchu a patrony vysoušeče

Stručný opis

Předmětem zakázky jsou dodávky vysoušeče vzduchu E4436120009 a patrony vysoušeče KNORR K039454 pro autobusovou dopravu dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
01.10.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty