Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.07.2020 16:04

Karta obstarávania #OB19SNC74
SENECKÉ LETO 2020

Informácie

ID zákazky
5013
Názov predmetu
SENECKÉ LETO 2020
Číslo spisu VO
OB19SNC74
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ obstarávania
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
79952100-3 - Služby na organizovanie kultúrnych podujatí
Doplňujúci CPV
79953000-9 - Služby na organizovanie festivalov
VO sa delí na časti
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

4.1. Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. (SCR) a Mesto Senec každoročne zabezpečovali vo vlastnej réžii kultúrno – spoločenské podujatie Senecké leto. Za toto obdobie sa Senecké leto vypracovalo medzi obľúbené a vysoko navštevované podujatia v širokom okolí.
4.2. Vyhlasovateľ hľadá stabilného a skúseného partnera, ktorý zabezpečí organizáciu a priebeh festivalu po technickej ako aj programovo-umeleckej stránke.
4.3. Požiadavky vyhlasovateľa na dodávateľa:

a. program
- min. 2 headlineri
- detské vystúpenia
- senecké súbory a skupiny
- ohňostroj, ktorý zabezpečí vyhlasovateľ v spolupráci s Mestom Senec (presný čas bude spresnený)
- diskotéka po skončení hlavného programu, max. do 04:00 hod.
b. termín: sobota 13.06.2020 (od cca 12:00 začne program)
c. Mesto Senec poskytne názov podujatia „Senecké leto“ pre úspešného uchádzača aj oprávnenie pre generálneho partnera na použitie názvu.
d. Nájom za využitie priestorov Slnečných jazier Juh na obdobie od 12.06.2020 do 14.06.2020 predstavuje sumu 20 000 EUR. Úhrada nájmu je požadovaná v dvoch splátkach pred začatím podujatia.
e. Poskytnúť Mestu Senec 2000 voľných vstupeniek.

Miestom dodania predmetu zákazky: Mesto Senec

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie návrhov
10.10.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.10.2019 09:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa cestovného ruchu Senec s. r. o.
Adresa
Námestie 1. mája 53/4
Senec
90301, Slovenská republika
Procesný garant
Branislav Šarmír
senec.sarmir@proebiz.com
+421 903299288
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/12883

Dokumenty