Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.06.2024 07:04

Karta zákazky #S23508-2022-OZZ-021
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 4/2024

Informácie

ID zákazky
50139
Názov predmetu
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 4/2024
Kategória DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR
Číslo spisu
S23508-2022-OZZ-021
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Doplňujúci CPV
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu pre potreby rezortu MZ SR

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Vzhľadom na súčasnú situáciu s cenami na trhu s energiami, verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazku, keďže ju nie je možné jednoznačne a úplne určiť. Predpokladaný rozsah zákazky v kWh:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2023 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.12.2023 12:10:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Kristína Jamborová
kristina.jamborova@health.gov.sk
+421 259373189

Dokumenty

Časť 1: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Doplňujúci CPV
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy