Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.04.2021 12:44

Karta obstarávania #2019/320
Dodávka a montáž ochranných sietí proti holubom

Informácie

ID zákazky
5030
Názov predmetu
Dodávka a montáž ochranných sietí proti holubom
Číslo spisu VO
2019/320
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34928120-5 - Komponenty prekážok
Doplňujúci CPV
34928310-4 - Bezpečnostné oplotenie
39540000-9 - Rôzne laná, povrazy, šnúry a sieťovina
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany proti holubom na budove Zariadenia núdzového bývania. Permanentným hniezdením holubov a iných vtákov na balkónoch budovy sa trusom znehodnocuje objekt. Holubí trus spôsobuje narušenie častí budovy, ničí estetický vzhľad budovy, môže byť zdrojom alergických ochorení, pľúcnych ochorení a mnohých parazitov. Je nevyhnuté vtákom úplne zabrániť v prístupe najmä mechanickými zábranami. Návrh technológií a špecifikácia prvkov na ochranu proti nežiaducemu vtáctvu je uvedený následne. Jednotlivé navrhnuté technológie si vyžadujú pravidelnú (aspoň 1x za 2 roky) údržbu a doladenie inštalovaných systémov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.10.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.10.2019 12:15:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychosociálne centrum
Adresa
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Madárová
zuzana.madarova@pscentrum.sk
+421 948352439

Dokumenty