Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.07.2024 03:19

Karta zákazky #VO2-2024/000646-012
Laboratórne sklo

Informácie

ID zákazky
50978
Názov predmetu
Laboratórne sklo
Číslo spisu
VO2-2024/000646-012
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 111,60 EUR
Hlavný CPV
33793000-5 - Sklenené výrobky pre laboratóriá
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom je zabezpečenie nákupu laboratórneho skla.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.02.2024 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Petronela Pitoňáková
petronela.pitonakova@minv.sk
+421 250944427

Dokumenty