Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2021 01:43

Karta obstarávania #217/19
Dodávka vakových pružin K 159-07 hnacích náprav pro trolejbusy 21 a 22 Tr

Informácie

ID zákazky
5119
Názov predmetu
Dodávka vakových pružin K 159-07 hnacích náprav pro trolejbusy 21 a 22 Tr
Číslo spisu
217/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Předmětem zakázky je dodávka vakových pružin K 159-07 hnacích náprav pro trolejbusy 21 a 22 Tr dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodávka vakových pružin K 159-07 hnacích náprav pro trolejbusy 21 a 22 Tr dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
11.10.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty